Ochrona danych osobowych

Działalność związana z ochroną danych osobowych jest jednym z mocnych punktów naszej kancelarii. Ochrona danych osobowych jest podstawowym prawem człowieka do decydowania o tym, kto, kiedy i które z jego danych osobowych mogą zostać udostępnione.


Już w 1983 roku, w odpowiedzi na zagrożenia płynące z rozwoju współczesnych technologii informatycznych, Federalny Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w sprawie spisu ludności, które stworzyło podstawowe prawo do samostanowienia w zakresie informacji wyznaczając tym samym kamień milowy w dziedzinie ochrony danych osobowych.

seit 25. Mai 2018 wird die DSGVO umgesetzt
Die neue europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) stellt viele Unternehmen vor eine Herausforderung.

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) weszło w życie 25 maja 2018 r. Wraz z nim rozpoczęła się nowa era w prawie o ochronie danych osobowych. Każda firma, niezależnie od wielkości, która przetwarza dane osobowe, musi przestrzegać przepisów rozporządzenia. W przypadku nieprzestrzegania istnieje ryzyko, że oprócz drogi sądowej i uszczerbku na reputacji firmy zostaną na nią nałożone wysokie grzywny w wysokości do 20 mln EUR. Przedsiębiorca jest odpowiedzialny za przestrzeganie i wdrażanie zasad ochrony danych, a nasz wykwalifikowany personel może Państwu w tym pomóc.

Nasze usługi z zakresu ochrony danych osobowych

  • Zapewnienie usługi jako Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  • Przegląd deklaracji, umów, warunków i zasad ochrony danych osobowych
  • Tworzenie dokumentacji dotyczącej ochrony danych osobowych
  • Szkolenie Twoich pracowników
  • Doradztwo prawne w obszarach ochrony danych osobowych (pracowników), prawa pracy, prawa handlowego i wielu innych.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli firma zatrudnia co najmniej 10 pracowników przy zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, musi wyznaczyć Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Taka osoba może być pracownik firmy lub osoba zewnętrzna. Jednakże Inspektorem Ochrony Danych Osobowych może być tylko i wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje, może je zdobyć na podstawie swoich kwalifikacji zawodowych i wiedzy specjalistycznej w zakresie prawa ochrony danych i praktyki w zakresie ochrony danych osobowych

Adwokat Nadine Kanis jest prawnikiem specjalizującym się w prawie pracy i wyszkolonym Inspektorem Ochrony Danych Osobowach w tym danych korporacyjnych, którego możesz wyznaczyć dla swojej firmy.

Otwarty profil RAin Kanis

Zalety Zewnętrznego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

  • Brak konieczności przeprowadzania lub opłacania dodatkowych szkoleń i edukacji pracowników
  • Specjalistyczna wiedza w zakresie prawa ochrony danych osobowych
  • Uniknięcie konfliktów interesów
  • Odpowiedzialność za ewewntualne szkody w związku ze świadczeniem usług ponosi Zewnętrzny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Zapraszamy do kontaktu!


© 2024 Dr. Exner Rechtsanwälte
Design & Umsetzung von Get Up Media